Ruszyła druga edycja Ogólnopolskiego Badania Rynku Instalacyjnego PV

badanie-rynku-pv

Ruszyła druga edycja Ogólnopolskiego Badania Rynku Instalacyjnego PV

12 grudnia wystartowała druga edycja badania rynku instalacyjnego PV, prowadzonego przez firmę Renevo. Celem badania jest ocena kondycji i nastrojów w branży instalacyjnej PV, a także perspektyw rozwoju tego rynku w najbliższych miesiącach.

Na podstawie odpowiedzi respondentów obliczany jest Barometr Branży PV – kwartalny wskaźnik, ułatwiający firmom instalacyjnym oraz innym uczestnikom rynku fotowoltaicznego analizę branżowych trendów rynkowych.

Od początku 2022 roku branża Odnawialnych Źródeł Energii pozostaje pod silnym wpływem czynników zewnętrznych. Silne wahania popytu i podaży wywołane zmianą systemu rozliczeń, problemami z dostępnością komponentów PV oraz niestabilnymi cenami sprawiły, że nastroje wśród firm instalacyjnych zmieniały się niemal z dnia na dzień.

Inicjatywa badawcza została zapoczątkowana we wrześniu 2022 roku. W pierwszej edycji wzięło udział blisko sto firm instalacyjnych z całego kraju. Respondenci zdecydowanie negatywnie ocenili zmiany w rozliczaniu prosumentów, wskazali także główne bariery rozwoju rynku: niski poziom dopłat państwowych do instalacji, problemy z dostępnością paneli i inwerterów oraz rosnące ceny komponentów i montażu.

Druga edycja badania jest prowadzona w dniach 12-23 grudnia w formie ankiety online (CAWI), a wyniki zostaną opublikowane pod koniec roku. Wyliczony na ich podstawie Barometr Branży PV zilustruje realne nastroje firm z branży instalacyjnej u progu nowego roku. Zachęcamy wszystkie firmy instalacyjne do wzięcia udziału w badaniu, do którego link znajdziecie poniżej:

Zobacz też: Wyniki I. edycji badania