Podrobione panele fotowoltaiczne, falowniki bez gwarancji – Nie ryzykuj

czy-warto-ryzykowac-bg

Podrobione panele fotowoltaiczne, falowniki bez gwarancji – Nie ryzykuj

W Renevo zajmujemy się dystrybucją komponentów PV od kilku lat. Przez ten czas zaobserwowaliśmy wiele praktyk balansujących na granicy uczciwości i rzetelności. Podrobione panele fotowoltaiczne i komponenty bez gwarancji to tylko wierzchołek góry lodowej. Prezentujemy podsumowanie naszych doświadczeń, które może pomóc firmom instalacyjnym uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, strat finansowych a także wizerunkowych.

Rynek komponentów fotowoltaicznych to nadal stosunkowo młoda branża. Często można odnieść wrażenie, że panują w niej zasady „wolnoamerykańskie”. Po jednej stronie barykady znajdują się odpowiedzialni dystrybutorzy i sprzedawcy. Wraz z producentami dbają oni o przejrzystość, kompletność oferty oraz uczciwą politykę cenową. Pilnują także, aby na rynku nie pojawiały się podrobione panele fotowoltaiczne i reagują na doniesienia o nieprawidłowościach. Nie brakuje również podmiotów, których jedynym celem jest maksymalizacja zysku. Ich jedyną dewizą jest „kupić tanio, sprzedać szybko”. Jakość oferowanych rozwiązań i dopasowanie ich do faktycznych potrzeb klienta schodzi na drugi plan.

Każdy producent posiada kanały dystrybucji, które obejmują większe lub mniejsze podmioty odsprzedające dalej sprowadzane komponenty. Każdy odpowiedzialny dystrybutor dba o to, aby sprzedawane towary pochodziły z oficjalnej dystrybucji, przeznaczonej na właściwy rynek. W ten sposób klient końcowy ma zapewnioną gwarancję oraz pełne wsparcie producenta i dystrybutora.

W praktyce jednak niektórzy sprzedawcy i instalatorzy kierują się jedynie maksymalizacją zysku. Oferują rozwiązania zapewniające im wysoką marżowość, ale niekoniecznie odpowiadające potrzebom klientów końcowych. Świetnym przykładem jest zakup komponentów po zaniżonych względem rynku cenach. O ile nie ma nic złego w zdrowej rynkowej konkurencji, łatwo wpaść w pułapkę „najniższej ceny”. Dokonując zakupów np. na grupach branżowych w social mediach lub na portalach typu OLX niepostrzeżenie można paść ofiarą nieuczciwych sprzedawców. Często sprzęt kupowany w pozornie niskiej cenie to podrobione panele fotowoltaiczne lub komponenty nie przeznaczone na nasz rynek. Zdarzają się także tzw. „leżaki magazynowe”, czyli sprzęt którego bieg okresu gwarancji już się rozpoczął.

Zakupy z niewiadomego źródła

Na rynku nie brakuje sprzedawców, którzy nie działają rzetelnie i profesjonalnie. Na branżowych grupach na Facebooku znaleźć można „handlarzy”, którzy przebiją każdą ofertę cenową. Nawet gdy ich ofertą nie są podrobione panele fotowoltaiczne, sprzedawany przez nich sprzęt często pochodzi z nie-europejskiej dystrybucji, co może mieć negatywne skutki.

Konsekwencją jest brak gwarancji oraz wsparcia na terenie Polski lub innych krajów UE. Trudno oczekiwać, aby producenci świadczyli usługi gwarancyjne w przypadku sprzętu użytkowanego poza regionem przeznaczenia. Falowniki lub magazyny energii oferowane są w różnych wariantach konfiguracji w różnych regionach świata. Odzwierciedlają one m. in. różnice w charakterystyce i parametrach środowiska elektroenergetycznego w tych krajach. Wskutek tego sprzęt przeznaczony na inny rynek jest użytkowany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. W czasie wieloletniej eksploatacji może to skutkować nieprawidłowym działaniem lub awarią.

Podrobione panele fotowoltaiczne

W przypadku paneli fotowoltaicznych mamy do czynienia z jeszcze poważniejszym zagrożeniem. Od kilku lat regularnie wychodzą na światło dzienne informacje o pojawieniu się w sprzedaży podrobionych modułów. Już w 2020 roku pojawiały się zgłoszenia dotyczące fałszywych modułów jednej z popularnych marek. Producent wydał nawet specjalnie oświadczenie, w którym ostrzegał przed zakupami u sprzedawców, którzy nie są oficjalnym dystrybutorem marki. Paść ofiarą takiego procederu jest bardzo łatwo – wystarczy dać się skusić na zakup komponentów w niskiej i nierealnej rynkowo cenie. Niech każdy odpowie sobie szczerze na proste pytanie – czy wiem jak zweryfikować oryginalność konkretnego modelu produktu marki X? Większość modułów na pierwszy rzut oka wygląda podobnie, kierujemy się zatem informacjami którymi producent oznaczył produkt. A przecież każdy może zamówić naklejki „znamionowe” z dowolnym logo i nakleić je na dowolny produkt.

W 2023 roku na rynku pojawiło się mnóstwo ofert sprzedaży paneli w zaskakująco niskich cenach. Importerzy i dystrybutorzy tydzień po tygodniu oferowali coraz lepsze warunki. Oferowana cena za watopik szybko spadła z ok. 1.20 PLN na początku roku, do 1.00 PLN na wiosnę. Obecnie (sierpień 2023) można znaleźć nawet oferty z cenami 0.80 PLN lub niższymi za watopik. W takim okresie trzeba szczególnie uważnie analizować oferty, aby działając w dobrej wierze nie kupić podrobionych modułów fotowoltaicznych.

Podrobione panele fotowoltaiczne nie posiadają parametrów technicznych zgodnych z oryginałem. Będzie to widoczne w statystykach uzysku i prędzej czy później skończy się reklamacją modułów. Tu może pojawić się problem – reklamacja nie zostanie uznana, a klient końcowy w pierwszej kolejności pretensje będzie mieć do firmy instalacyjnej. Z naszych analiz wynika, że skala tego procederu może być znaczna. Nie jest wykluczone, że w najbliższym czasie pojawią się kolejne podobne doniesienia, które negatywnie odbiją się na wizerunku całej branży.

Nasza rada: Jeśli sprzedawca oferuje sprzęt w „okazyjnej” cenie a nie jest stałym dystrybutorem produktów danej marki, poproś o numer seryjny. W ten sposób sprawdzisz, czy kupowany sprzęt pochodzi z oficjalnej dystrybucji przeznaczonej do użytkowania w kraju ostatecznego przeznaczenia.

W przypadku marki Huawei można to sprawdzić w prosty sposób na oficjalnej stronie Maintenance Information Inquiry. Sprawdzenie numerów seryjnych jest darmowe, zajmuje mniej niż minutę, a przy pomocy jednego zapytania możemy sprawdzić nawet 20 numerów seryjnych. Co więcej, na tej stronie szybko zweryfikujemy także do kiedy trwa gwarancja.

Jak rozpoznać inwerter przeznaczony na inny rynek? Po wpisaniu numerów seryjnych wystarczy wygenerować dokument gwarancyjny. Zawiera on daty rozpoczęcia i końca okresu gwarancji, a także terytorium na którym ona obowiązuje.

  1. Wpisz numery seryjne sprawdzanych inwerterów
  2. Wpisz kod CAPTCHA
  3. Wygeneruj i pobierz certyfikat gwarancyjny
Jak sprawdzić gwarancję Huawei Solar

Wygenerowany certyfikat jednoznacznie określa, na jaki rynek przeznaczono sprawdzany sprzęt. Poniżej zamieszczamy dwa przykłady certyfikatów gwarancyjnych.

Certyfikat gwarancyjny inwertera Huawei SUN2000 przeznaczonego na rynek chiński

Certyfikat gwarancyjny inwertera Huawei SUN2000 przeznaczonego na rynek Unii Europejskiej

Długie magazynowanie a okres gwarancji

Nie wszyscy instalatorzy kupujący komponenty w imieniu inwestorów są świadomi kiedy rozpoczyna się bieg gwarancji urządzeń. Paradoksalnie, może on nie rozpoczynać się w chwili zainstalowania i rozruchu u klienta końcowego. Zakup urządzeń z niewiadomego źródła, które spędziły dłuższy okres czasu w magazynie, może zatem skutkować skróconym okresem gwarancyjnym.

Inwertery Huawei SUN2000

Inwertery z serii SUN2000 posiadają bazową gwarancję na okres 5 lub 10 lat. Jednak okres gwarancji niekoniecznie rozpoczyna się od daty rozruchu instalacji PV u klienta końcowego. Jeśli inwerter nie znajdzie nabywcy, okres gwarancji rozpocznie się i tak trzy miesiące po dostarczeniu ich do dystrybutora. Kluczową zatem kwestią pozostaje okres czasu magazynowania inwertera od dostarczenia do dystrybutora do rozruchu u klienta końcowego. Datę rozpoczęcia biegu okresu gwarancyjnego można znaleźć w prezentowanym powyżej certyfikacie gwarancyjnym.

Magazyny energii Huawei LUNA2000

Magazyny energii z serii LUNA2000 nie posiadają okresu gwarancyjnego wyrażonego jedynie w czasie. Na terenie Polski producent gwarantuje prawidłowe działanie oraz utrzymanie deklarowanych parametrów każdego modułu baterii przez okres 10 lat, lub do momentu uzyskania z nich 16.45 MWh energii.

Okres gwarancji rozpoczyna się w chwili rozruchu instalacji u klienta końcowego, lecz nie później niż sześć miesięcy po dostarczeniu sprzętu do dystrybutora. Wskutek tego moduły baterii LUNA2000 nie zainstalowane i nie uruchomione w tym czasie będą posiadać krótszy okres gwarancji.

Z magazynowaniem modułów baterii oczekujących na zakup i rozruch u klienta końcowego wiąże się jeszcze jeden mało znany fakt. Magazynowane przez dłuższy czas moduły baterii wymagają okresowego ładowania, aby utrzymać sprawność. Zgodnie z wytycznymi marki Huawei, moduły przechowywane w standardowej temperaturze 25 stopni Celcjusza należy ładować co 9 miesięcy. O dacie ostatniego ładowania informuje naklejka znajdująca się na obudowie modułu baterii.

Nasza rada: Zawsze sprawdzaj początek biegu okresu gwarancyjnego. W przypadku magazynów energii LUNA2000 – sprawdź także, czy moduły baterii były prawidłowo przechowywane i terminowo ładowane.

W ten sposób unikniesz zakupu sprzętu z niepełną gwarancją i zaoferujesz inwestorowi pełną ochronę gwarancyjną marki. Będziesz też mieć pewność, że ewentualne problemy z gwarancją w przyszłości nie wpłyną na wizerunek Twojej firmy handlowej lub instalacyjnej.

Nieprawidłowa instalacja i konfiguracja

Instaluj urządzenia zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji

Jeśli chodzi o instalację i konfigurację komponentów instalacji fotowoltaicznej, niemal każdy użytkownik końcowy polega na fachowej wiedzy instalatora. Dlatego tak ważne jest pilnowanie prawidłowości środowiska instalacji, w tym konstrukcji nośnej i przestrzeni montażowej. Aby zapewnić prawidłową eksploatację, niezbędne jest spełnienie wymagań producenta. Określane przez producenta minimalne odstępy od poszczególnych urządzeń mają za zadanie zapewnić prawidłową wentylację oraz odprowadzanie ciepła. W praktyce zdarzają się jednak przypadki, gdy chęć oszczędności materiałów lub czasu skutkuje wadliwymi instalacjami.

W przypadku falowników Huawei SUN2000 oraz magazynów energii Huawei LUNA2000, razem z urządzeniem dostarczane są odpowiednie szablony do punktowania. Pozwalają one na bezbłędne wykonanie niezbędnych otworów montażowych i sprawny montaż urządzenia.

Nie modyfikuj konfiguracji w celu eliminacji np. problemu nadmiernego napięcia

Problem wysokiego napięcia dotyka znaczną ilość użytkowników instalacji fotowoltaicznych. Spotkaliśmy się z przypadkami, w których sugerowanym rozwiązaniem jest modyfikacja ustawień falownika i ustawienie norm z innego kraju. W ten sposób falownik nie wyłączy eksportu energii po wykryciu napięcia przekraczającego 253V w sieci operatora. Nie jest to jednak rozwiązanie problemu. Wręcz przeciwnie, instalacja skonfigurowana w ten sposób jeszcze ten problem potęguje. Działania takie są też łatwe do wykrycia przez operatorów sieci dystrybucyjnych. W Internecie nie brakuje zdjęć pism otrzymanych od operatorów, dotyczących właśnie niezgodności parametrów falownika z polskimi normami.

Nasza rada: Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta. To gwarancja poprawnego montażu urządzeń i ich bezpiecznej eksploatacji.

Na co jeszcze powinien zwrócić uwagę każdy instalator zaopatrujący się w komponenty fotowoltaiczne? Przede wszystkim posługujmy się zdrowym rozsądkiem. Nie bójmy się zadawać pytań o pochodzenie sprzętu. Jeśli oferowana cena jest znacząco niższa niż rynkowa, warto dowiedzieć się dlaczego. To do nas będą kierowane reklamacje na podrobione panele fotowoltaiczne oraz komponenty nie objęte gwarancją producenta. Jako dostawcy rozwiązań dla klienta końcowego bierzemy na siebie odpowiedzialność za wizerunek nie tylko własnej firmy, ale i całej branży fotowoltaicznej.

Podsumowanie

W artykule zaprezentowaliśmy ryzyka związane z zakupem komponentów fotowoltaicznych z niewiadomych źródeł. Pokazaliśmy także metody sprawdzenia szczegółów gwarancyjnych falowników i magazynów energii marki Huawei. Sprzęt kupowany z niepewnego źródła może bowiem nie być objęty gwarancją, lub jego gwarancja może być krótsza niż deklaracja producenta. Przybliżyliśmy także mało popularny temat magazynowania komponentów przed instalacją i rozruchem, ze szczególnym uwzględnieniem magazynów energii LUNA2000. Ufamy, że nasze doświadczenia pomogą instalatorom uniknąć przykrych niespodzianek związanych z zakupami komponentów poza stałymi kanałami dystrybucyjnymi.