Eksport logów falownika Huawei SUN2000

eksport-logow-falownika

Eksport logów falownika Huawei SUN2000

Eksport logów falownika może być niezbędny w trakcie przetwarzania zgłoszenia serwisowego. Pełny dziennik eksploatacyjny falownika pomoże specjalistom serwisowym Huawei na analizę przyczyn ewentualnej usterki.

Pomimo swojej słynnej bezawaryjności, falownik Huawei SUN2000 może czasami odmówić posłuszeństwa. W takim przypadku interwencja serwisowa jest najlepszą drogą rozwiązania problemu. Należy otworzyć zgłoszenie serwisowe, którego częścią będzie przesłanie logów falownika. Jest to prosta operacja – eksport logów falownika sprowadza się do trzech kroków.

Eksport logów falownika – przygotowanie

Przed rozpoczęciem eksportu logów falownika, upewnij się że posiadasz zainstalowaną aktualną wersję aplikacji FusionSolar. Następnie sprawdź, czy falownik jest włączony i czy prawidłowo uruchomiony jest hotspot WiFi urządzenia.

1. Połącz się z WiFi falownika

Podczas wykonywania eksportu logów falownika, smartfon powinien mieć wyłączoną transmisję danych komórkowych i włączoną transmisję WiFi oraz usługę lokalizacji telefonu. Na liście dostępnych sieci WiFi odnajdź sieć falownika. Rozpoznasz ją po nazwie, która składa się z nazwy modelu oraz numeru seryjnego urządzenia. Połącz się z siecią WiFi falownika, używając swojego ustawionego hasła. Jeśli nie ustawiłeś własnego hasła, użyj domyślnego hasła „Changeme”.

Eksport logów falownika - krok 1
Eksport logów falownika - krok 1

Ponieważ sieć WiFi falownika nie zapewnia dostępu do Internetu, domyślnie ustawiony smartfon może po chwili automatycznie próbować przełączyć się na inną sieć WiFi. W takim przypadku smartfon wyświetli pytanie o chęć dalszego połączenia z siecią WiFi falownika. Należy potwierdzić chęć kontynuowania połączenia z WiFi falownika.

Eksport logów falownika - krok 1
Eksport logów falownika - krok 1

2. Otwórz aplikację FusionSolar i połącz się z falownikiem

Eksport logów falownika jest możliwy z poziomu aplikacji FusionSolar. Po uruchomieniu aplikacji, należy otworzyć menu dostępne w prawym górnym rogu ekranu, oznaczone kropkami. Z dostępnych opcji menu wybierz „Przekazywanie urządzenia do eksploatacji”.

Następnie wybierz typ urządzenia, po czym wybierz z listy dostępnych sieci WiFi swój falownik.

Zaloguj się do falownika, korzystając ze swojego ustawionego hasła. Jeśli nie ustawiłeś własnego hasła, użyj domyślnego hasła „Changeme”.

Kolejny krok to zalogowanie się do falownika w trybie instalatora. Na ekranie logowania upewnij się czy wybrany jest tryb „Instalator”, a następnie wpisz swoje ustawione hasło. Jeśli nie ustawiałeś własnego hasła, użyj domyślnego hasła „00000a” (pięć zer i mała litera „a”). Po kliknięciu w przycisk „Zaloguj się” otworzy się główne menu falownika w aplikacji FusionSolar.

3. Wykonaj eksport logów falownika

Spośród dostępnych opcji kliknij w ikonę „Konserwacja”, a następnie wybierz opcję „Zarządzanie dziennikiem”.

Eksport logów falownika - krok 3
Eksport logów falownika - krok 3

Falownik wyświetli rodzaje logów, jakie są dostępne do ściągnięcia. Zaznacz wszystkie i kliknij w przycisk „Pobierz”. Rozpocznie się kopiowanie dzienników eksploatacyjnych z falownika do smartfona. Ta operacja w zależności od modelu falownika i ilości zgromadzonych danych może potrwać kilka, a nawet kilkanaście minut.

Jeśli w trakcie pobierania danych pasek postępu zatrzyma się na dłuższą chwilę, nie oznacza to błędu pobierania. Transfer jest w toku i należy poczekać aż pasek postępu dojdzie do 100%.

Eksport logów falownika - krok 3

Po ściągnięciu danych z falownika, aplikacja zaproponuje zaszyfrowanie pobranych danych w celu ochrony danych przed wyciekiem. Wysyłając dziennik eksploatacyjny do serwisu nie ma potrzeby szyfrowania danych, zatem śmiało anuluj operację szyfrowania.

Eksport logów falownika - krok 3

W następnym oknie dialogowym aplikacja zapyta czy chcesz udostępnić pobrane dzienniki – potwierdź ten wybór.

Eksport logów falownika - krok 3

Kolejne okno dialogowe jest ostatnim. Wybieramy na nim sposób w jaki pobrane logi falownika mają być udostępnione. Należy wybrać opcję udostępnienia pobranych dzienników eksploatacyjnych poprzez e-mail.

Eksport logów falownika - krok 3

Pobrane logi falownika należy wysłać na adres eu_inverter_support@huawei.com

Jeśli podczas pobierania logów falownika napotkasz na błąd, lub operacja pobierania nie zostanie z innego powodu zakończona, skontaktuj się z zespołem serwisowym Huawei Solar wysyłając email na adres eu_inverter_support@huawei.com.