Oznaki dojrzałości czy nasycenie rynku instalacji fotowoltaicznych?

raport-3q23

Oznaki dojrzałości czy nasycenie rynku instalacji fotowoltaicznych?

Mamy wyniki najnowszej edycji Ogólnopolskiego Badania Rynku Instalacji PV. Spadają realne ceny za kWp instalacji, napędzane obniżkami cen modułów i utrzymującą się dwucyfrową inflacją (r/r). Trzeci kwartał nie przyniósł jednak znaczących pozytywnych zmian w kondycji branży instalacyjnej. Pojawiły się natomiast oznaki wskazujące na nasycenie rynku instalacji PV.

Jaka była kondycja branży instalacyjnej w trzecim kwartale tego roku?

Na ocenę trzeciego kwartału bieżącego roku zasadniczy wpływ miało kilka czynników:

  • zwiększające popyt spadki cen modułów PV oraz niepewność w obszarze przyszłych cen energii
  • hamujące popyt oznaki wskazujące na nasycenie rynku instalacji fotowoltaicznych
  • utrudniające instalacje zmienne warunki pogodowe, a w szczególności duże opady deszczu i utrzymujące się wysokie temperatury w lipcu (częściowo zrównoważone mało deszczowym wrześniem)
  • zmniejszające stabilność cen wahania kursów walut (skokowy wzrost kursu EUR we wrześniu)

W dalszym ciągu wielką niewiadomą jest przyszła dynamika cen energii. Dodatkowo, trwający okres kampanii wyborczej skłonił wielu potencjalnych inwestorów do odwleczenia w czasie decyzji zakupowej. Wielu z nich może ją podjąć pod wpływem obietnic wyborczych. Mogą nimi być przede wszystkim zamrożenie wzrostu cen energii elektrycznej lub wprowadzenie korzystniejszych warunków odkupu energii od prosumentów. Jak w przeszłości, wiele może także zmienić ogłoszenie nowych programów dopłat z budżetu państwa.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19-30 września 2023 roku przy użyciu kwestionariusza online (CAWI) zawierającego 14 pytań. Udział w badaniu wzięło prawie 50 polskich firm instalacyjnych.

Respondenci naszego badania

Niemal wszyscy (96%) przedstawiciele przebadanych firm posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w branży instalacyjnej.

Znikomy odsetek respondentów z niskim stażem lub jego brakiem wskazuje na brak zainteresowania do rozpoczęcia pracy lub działalności w branży instalacyjnej. Możemy to zatem uznać za przejaw nasycenia się rynku firm instalacyjnych.

To prawdopodobnie także oznaka kończącego się okresu konsolidacji i samoregulacji branży. Ten proces w naturalny sposób nastąpił po gwałtownym wzroście w 2021 i na początku 2022 roku.

Zdecydowana większość respondentów (88%) reprezentuje właścicieli firm instalacyjnych lub kadrę zarządzającą.

Nasza grupa badawcza w dalszym ciągu obejmuje najbardziej reprezentatywną grupę, a więc osoby na kierowniczych stanowiskach. Podejmują oni najważniejsze decyzje związane z działalnością firm instalacyjnych.

Cieszymy się, że dzięki naszemu badaniu rynku jesteśmy w stanie dostarczać decydentom istotne dane i analizy wprost z ich otoczenia biznesowego.

Ocena bieżącej kondycji branży – III. kwartał 2023 roku

Instalatorzy ocenili trzeci kwartał 2023 roku jako przeciętny, pomimo warunków pogodowych sprzyjających popytowi.

Średnia ważona deklarowanych ocen kondycji branży instalacyjnej w trzecim kwartale 2023 roku wyniosła 5.39 (w 10-stopniowej skali).

Wynik ten można uznać za zaskakujący – odpowiedzi respondentów wskazują np. na lekki spadek zainteresowania instalacjami dla firm. Być może potencjalni inwestorzy nie spieszyli się z decyzją o rozpoczęciu inwestycji, oczekując dalszego spadku cen modułów PV.

Barometr Branży PV

Barometr branży PV jest wyliczany w oparciu o odpowiedzi na pytanie o perspektywy działalności i rozwoju branży instalacji fotowoltaicznych w kolejnym kwartale.

Jego odczyt na czwarty kwartał 2023 roku jest nieznacznie niższy (4.96), niż dokonana przez respondentów ocena trzeciego kwartału (5.39).

Po raz pierwszy wskazania Barometru Branży PV spadły poniżej poziomu pięciu punktów. Ten spadkowy trend może jednak szybko się odwrócić za sprawą ogłoszonej początkiem września podwyżki budżetu obecnej edycji programu Mój Prąd.

Czynniki stymulujące popyt

Głównym czynnikiem kreującym popyt na nowe instalacje fotowoltaiczne pozostają rosnące ceny energii elektrycznej.

Pomimo ustabilizowania się cen energii dla gospodarstw domowych, wzrost cen energii jest głównym motywatorem inwestorów (85% wskazań respondentów).

W porównaniu z poprzednimi kwartałami mniejsza ilość respondentów wskazuje dopłaty i dotacje jako ważny czynnik decyzyjny. Na początku roku odsetek ten przekraczał 70%.

Pozostałe czynniki niezmiennie mają marginalny wpływ na stymulację popytu.

Bariery rozwoju rynku instalacyjnego

Obok niekorzystnych zasad systemu net-billing, widać oznaki rosnącego nasycenia rynku instalacji fotowoltaicznych.

Poza nieprzychylnymi opiniami na temat net-billingu, w trzecim kwartale mieliśmy także do czynienia ze wzrostem odmownych decyzji w sprawie przyłączy do sieci operatora. Nie bez znaczenia jest także fala wyłączeń instalacji PV spowodowanych nadmiernym napięciem w sieci operatorów.

Dodatkowo, ponad połowa respondentów wskazuje na rosnące nasycenie rynku instalacji, które utrudnia rozwój rynku i podnosi koszt pozyskania klienta.

Szeroka oferta receptą na sukces

Według odpowiedzi respondentów, oferta polskich firm instalacyjnych obejmuje coraz szerszą gamę produktów.

Od początku roku coraz więcej firm instalacyjnych poza inwerterem montuje także magazyny energii. W tym obszarze odnotowaliśmy wzrost z 53% w pierwszym kwartale do 71% w trzecim kwartale.

Ponad dwukrotnie zwiększył się także odsetek firm montujących instalację fotowoltaiczną wraz z pompą ciepła (z 18% do 42%).

W ten sposób firmy instalacyjne powiększają potencjał zarobkowy i kompleksowość swojej oferty, jednocześnie podnosząc poziom wiedzy.

Inwertery – preferowane marki

Wśród przebadanych firm instalacyjnych najczęściej wskazywaną marką inwertera pozostaje Sofar.

Porównując wskazania respondentów w I. i III. Kwartale roku, zaobserwowaliśmy duży wzrost odsetka wskazań takich marek jak SolarEdge (z 20% do 56%), Huawei (z 30% do 44%) oraz Solplanet (z 5% do 16%).

Nieznaczne spadki odsetka wskazań zanotowały marki FoxESS (z 48% na 40%), GoodWe (z 38% na 28%) oraz Fronius (z 25% na 20%). Żadna z monitorowanych marek nie zanotowała znacznego spadku.

Pobierz raport z badania

Raport prezentujący wyniki Ogólnopolskiego Badania Rynku Instalacji PV za trzeci kwartał 2023. roku jest także dostępny w postaci prezentacji w formacie PDF.

Pobierz raport w PDF

UWAGA: Dane prezentowane w niniejszym artykule oraz raporcie stanowią własność intelektualną Renevo sp. z o.o. i zostały opublikowane na licencji CC BY-SA 3.0.