Barometr Branży PV – Firmy instalacyjne z optymizmem patrzą na czwarty kwartał

pv-11

Barometr Branży PV – Firmy instalacyjne z optymizmem patrzą na czwarty kwartał

21 września zakończyło się zorganizowane przez nas pierwsze Ogólnopolskie Badanie Firm Instalacyjnych PV. Większość firm dobrze ocenia potencjał rozwoju swojego biznesu w czwartym kwartale 2022 roku, jednocześnie branża dostrzega bariery w rozwoju rynku i negatywnie ocenia zmiany w sposobie rozliczeń prosumentów.

Branża Odnawialnych Źródeł Energii jest pod silnym wpływem czynników zewnętrznych kształtujących rynek. Zmiany systemu rozliczeń, braki w zaopatrzeniu komponentów PV, niestabilność cen, a także perspektywa dalszych, skokowych wzrostów cen energii elektrycznej to tylko niektóre z nich.

Złożoność i wzajemny wpływ bodźców wzrostowych i hamujących branżę PV potrzebuje uniwersalnych miar sygnalizujących nastroje i oczekiwania uczestników rynku. Organizując badanie chcieliśmy lepiej zrozumieć odczucia firm mających codzienny kontakt z odbiorcami końcowymi i podzielić się zebraną wiedzą. – mówi Kamil Krasoń z Renevo.

Barometr Branży PV

Dla potrzeb badania powstał autorski wskaźnik wyprzedzający nastroje rynkowe – Barometr Branży PV. Jego pierwszy odczyt na czwarty kwartał 2022 jest umiarkowanie pozytywny – większość badanych lepiej ocenia perspektywy Q4 w porównaniu z aktualnym stanem rynku. Pierwszy odczyt barometru wynosi 5,9 (w dziesięciostopniowej skali).

Planujemy, by Barometr Branży PV stał się stałym miernikiem perspektyw rynkowych i był publikowany przed każdym kwartałem – deklaruje Kamil Krasoń.

39% respondentów pozytywnie ocenia aktualną kondycję branży instalatorów PV. Przeciwnego zdania było 29% badanych. Pomimo ogólnie dobrej oceny rynku, respondenci zdecydowanie negatywnie oceniają zmiany w sposobie rozliczania prosumentów – 80% badanych firm ocenia net-billing negatywnie lub bardzo negatywnie. Wśród barier rozwoju rynku instalacji fotowoltaicznych najczęściej wskazywane są również niski poziom dopłat państwowych do instalacji, a także problemy z dostępnością paneli i inwerterów oraz rosnące ceny komponentów i montażu.

Wśród czynników mających pozytywny wpływ na rozwój branży, aż 93% respondentów wymienia wzrost cen energii. Ponad 25% z nich wskazuje także rosnącą świadomość ekologiczną swoich klientów.

Nie tylko panele i inwertery

Poza panelami PV i inwerterami, ponad połowa firm deklaruje instalacje magazynów energii oraz pomp ciepła.

Popularyzacja magazynów energii jest jednym z największych motorów wzrostu rynku PV.  Sprzedaż magazynu energii pozwala zwiększyć przychody z jednej instalacji o kilkadziesiąt procent przy jednoczesnym utrzymaniu atrakcyjnego okresu zwrotu z inwestycji dla klienta końcowego. W RENEVO korzystamy wyłącznie ze sprawdzonych rozwiązań Huawei Luna2000. – dodaje Kamil Krasoń.

Zdecydowana większość badanych firm działa w branży ponad 2 lata, instaluje miesięcznie do 200kW mocy, ma zasięg świadczonych usług na poziomie województwa i była reprezentowana w badaniu przez właścicieli lub kadrę zarządzającą.

Szczegółowe wyniki opublikujemy za kilka dni. Kolejna edycja badania planowana jest w grudniu 2022.